Sergiu
Cunescu

1923 - 2005
Am insa convingerea ca in situatia in care PSDR ar fi in pericol sa se dizolve in masa PDSR, se vor gasi persoane care vor reusi sa continue in demnitate firul vietii Partidului Social Democrat Roman. Eu voi fi printre ei fidel idealurilor noastre din trecut si din viitor." (Citat din Scrisoarea Deschisa a lui Sergiu Cunescu, din anul 2000, in care condamna conducerea PSDR pentru ca s-a predat PDSR).

Judecarea conducătorilor PSDI - Sentinţa nr.49/1952

R.[epublica] P.[opulară] R.[omână]
TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
Secţia I-a
Dos. No. 2015/1950
Fil. No. 854/950.

S E N T I N Ţ A
No. 49.

Astăzi 16 Ianuarie 1952 / anul una mie nouă sute cinzeci şi doi, luna Ianuarie, ziua şasesprezece/.
Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia I-a, compus conform art.14 C.[od] J.[ustiţie] M.[ilitară] din:
Lt. col. Magistrat Finichi Paul – Prim preşedinte
Locot. Magistrat Naghy Alexandru
Locot. Marchidan Constantin – Membrii.
Locot. Oprea Nicolae
Locot. Iliescu Friţu
Procuror Militar, Maior Magistrat Tronici Alexandru
Grefier şef T. Petrescu-Joiţeanu -grefier de şedinţă

S-a instruit în şedinţă publică, cu respectarea disp.[oziţiilor] art.[icolelor] 19-22 C.J.M. şi având toţi prestat jurământul în forma prevăzută de lege, în scopul de a proceda la judecarea cauzei privind pe:

1/. CONSTANTIN TITEL PETRESCU, de 64 de ani; fost preşedinte [al] P.[artidului] S.[ocial] D.[emocrat] I.[ndependent], domiciliat în Bucureşti str. Brezoianu Nr.29, arestat, trimis în judecată pentru crimele şi delictele p.[revăzute] [şi] p.[edepsite] de art.[icolele] 186, 187, 207, part[ea] II[-a]. p[un]ct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.[od] P.[enal] comb.[inat] cu art. 186, 207 şi 210 C. P., toate combinate cu art. 101 şi 103 C. P., 457 C.J.M. şi D.[ecret] L.[ege] nr. 856/[1]938 şi 1108/1938;

2/. Adrian Dimitriu, avocat, fost secretar general al P.S.D.I., domiciliat în Bucureşti Str. Brezoianu Nr.29, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art.186; 187, 207, 209 part. II pct. d., 209 part. III, 209 part. IV, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

3/. Eugen Dobrescu, profesor universitar, domiciliat în Petroşani Str. Ilie Pintilie Nr.3, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 190 pct.1, 209 part. II pct. d, 209 patr. III, 209 part. IV, 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/938 şi 1108/1938;

4/. Romulus Dan, fost comerciant, domiciliat în Bucureşti Str. Dr. Ruse Nr.8, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

5/. Gheorghe Ene Filipescu, fost meseriaş, patron, domiciliat în Bucureşti Str. Ion Ţăranu Nr.6, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct.d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 187, 207 şi 210 C.P. toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

6/. Ilie Predaru, fost ospătar, domiciliat în Bucureşti Str. Vătăşelului Nr. 19, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV C.P., 210, 287 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate combinate cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

7/. Paul P. Stănescu, profesor universitar, domiciliat în Bucureşti Str. Dr. V. Poloni Nr. 24, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

8/. Constantin Motaş, profesor universitar, domiciliat în Bucureşti Str. B. P. Haşdeu Nr. 2, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207 şi 209 part. II pct.d, 209 part.III, 209 part. IV, 210,227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

9/. Adrian Stămbuleanu, inginer, domiciliat în Bucureşti ştr. Bitolia Nr. 14, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct.d, 209 part. III, 209 part. IV, C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

10/. Ion Flueraş, fost caretaş, domiciliat în Bucureşti Str. Dr. Otto Nr. 2, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187 C.P., 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M., şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1103/1938;

11/. Eftimie Gherman, fost secretar general al Uniunii Sindicatelor Minerilor, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 190 C.P. 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., 267 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1958 şi 1103/1938;

12/. Zissu Iancu, fost avocat, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 190 C.P., 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 207 C.P. comb. cu art 186, 207 şi 210 C.P., art. 267 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938

* * *

Documentul complet este disponibil la Secretariatul General al Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”